دا به مو اورېدلي وي چې يوه الوتکه يو کال والوځي، په بل کال کې ځمکې ته راکښته شي، يانې داسې چې په دوه زره شپاړسم کې الوتکه الوتې وي، په دوه زره اوولسم کې راکښته شوې وي، خو داسې به مو نه وي اورېدلي چې په دوه زره اوولسم کال کې الوتکه الوتې وي او سرچپه په دوه زره شپاړسم کې ځمکې ته راکښته شي.

دغه الوتکه د اماراتو شرکت ده او له شانګهای څخه، سان فرانسسکو ته روانه وه.
د الوتکې چلوونکې ډله وايي، دوی هم دغې الوتنې سربدحاله کړي دي، خو ستونزه ټوله د شانګهای او سان فرانسسکو د وخت تر منځ په توپير کې ده.

هغه وخت چې الوتکه له شانګهای څخه الوځي، د دوه زره اوولسم کال د جنوري لومړۍ نېټه وه، خو سان فرانسسکو ته چې رسېده، هلته لا دوه زره شپاړسم کال و.
دا ځکه چې د چين وخت د نړۍ تر نور وخت اته ساعته مخکې دی.
همدا ګډوډي وه چې الوتکه بېچاره سږ کال والوته او پروسږ کال بېرته راکښته شوه.

سرخط ورځپاڼه