هندي حکومت له نوي ډیلي وروسته اوس په پونا کې د CNG په زور ګرځېدونکی داسې موټر سایکل جوړ کړی چې په یوه کیلومټر مزل د یوې روپۍ څخه هم کم لکښت لري او یوازې پرې ۶۰ پیسې راځي.

که چیرې په دې موټر سایکل کې یو کیلوګرام CNG واچول شي، له ۱۲۰ تر ۱۳۰ کیلومټر مزل کولای شي. په هند کې اوس د یو کیلو CNG بیه یوازې ۶۰ روپۍ ده.
دا موټر سایکل دوه سلنسرونه لري او کولای شي چې ښه تېز سفر هم وکړي.

سرخط ورځپاڼه