The news is by your side.
Daily Archives

May 4, 2019

سوله او تنظیمونه / ولي الله ملکزی

په بامیانو کې د ایران د قونسلګرۍ له جوړیدو د مخه، د هیواد د دوه ملیونو کوچیانو غټ شمیر به د اوړي په موسم کې په اوښانو کې پړي واچول او د ایلبندونو په تکل به د بامیان او دایکندي په لور رهي…