The news is by your side.
Daily Archives

November 8, 2019

سیاست څه شی دی؟

د سیاست علم د سیاسي، اقتصادي، فردي او ټولنیزو اړخونو لوستنه او څېړنه په ځان کې رانغاړي. د سیاسي، اقتصادي، فردي او ټولنیزو اړخونو لوستنه له انسان سره دا مرسته کوي، څو هغه نړۍ چې پکې…

د سرټیفیکېټ، ډیپلوم او ډیګرۍ توپیر

علمي او اکاډمیک مرکزونه خپلو زدکوونکو ته د ټاکلي مهال زدکړو پوره کولو وروسته د دوی د فارغېدو د تایید لپاره د سرټیفیکېټ، ډیپلوم، ډیګرۍ او په نورو نومونو سندونه ورکوي. زموږ زیاتره خلک او تر دې…

یوه پېښه هم جهاد دی، هم جګړه

د روان کال د ډیسمبر په شپږمه د پاني پت په نامه نندارې ته وړاندې کیدونکی فلم د هغې تاریخ ویشنې پر اساس چې د تاریخپوهانو له خوا شوې د داستاني تاریخ په لیکه کې راځي. داستاني تاریخ کوم معتبر…