The news is by your side.
Daily Archives

July 14, 2021

د بریالیو ځوانانو د بریا راز

که د بریالیو خلکو د بریالیتوب د راز په اړه غواړو پوه شو، نو باید د پوهې او عقل عینکې په سترګو کړو، لږ وخت شاته ولاړ شو او فکر وکړو، چې څنګه بې شمېره ځوانان خپلو هیلو ته رسېږي؟ او ولې ځینې نه…