The news is by your side.
Browsing Tag

استعاره

استعاره او حسي فعلونه

 تر ۱۹۸۰ کال پورې استعاره په ادبیاتو کې یوازې د یوه ژبني مفهوم په توګه مطرح وه چې تر ډېره ورڅخه په دودیز ډول په ادبي فنونو او بیان کې شاعرانو او د بلاغت پوهانو کار اخیسته، خو له دې کلونو…