The news is by your side.
Browsing Tag

رحمت پټان

اوښکې

ما پرېږئ چې چیغې ګډې کړم، اوښکې توی کړم، په ژړا شم، زړه سپک کړم، يه اوښکو کې ولمبېږم. اوښکې څه دي، د بېوسه، بې چاره او د غم څپلې او کړېدلي انسان د زړه غږ دی، چې غږ نشي کولای خپل غم او درد…

نیست

د کمال اتاتورک په یو تقریر کې وویل: یوه زمانه وه چې ما به ډېر کتابونه لوستل غرض مې دا و چې د دنیا لوی لوی مفکرین او فلسفیان د ژوند متعلق څه وایي؟ بعضې فلسفیان چې په ژوند کې په هر لور…

الوځو

موږ د کتاب ازار وهلي یو. په خزانو ناست یو، خو خزانه راڅخه ورکه ده.  په شته نعمتونو کې نهار یو. په سیند کې تندې پسې اخیستې یو. په شته عقل کې موږ بې عقل یو. موږ شته دین کې بې دینه یو. په…

نهیلۍ ته لیک

ناهیلي مرګ دی، ته ژوندی یې، ځکه زما لیک لولې، خو بیا یې ولې لولې؟ ځکه چې ته بل انسان له ناهیلي څخه وباسې. هله ژر کوه، ژر! ناهیلې پسې چغه کړه ـــ زه تا نه پېژنم، زه هیله، امېد، تمه او لوېه…

چونګښه ښوونځي ته ځي

د جانټن لنډن د ماشومانو هغه کیسه مې لوستله، چې چونګښه ښوونځي ته ځي، د ماشومانو لپاره ډېره ګټوره وه، ځکه ماشومان په ډېر مهارت ښوونځي ته تشویق کوي، په دغه کیسه کې یوه داسې صحنه یې راخیستې…

تغییر

بیابان حافظ او عقل نه لري، که په يوه دشته او شاړه ځمکه کار او کرونده وکړې او اباده یې کړې، کم وخت او لږ مصارف په راځي، خو دا تر ځمکو پورې توپیر لري، کومه ځمکه چې ډېره شاړه او وچاړه وي، په…

واکمن

مشرې یا واک چلول په روغو خلکو سخت دی، په ساده او لیونیو ډېره اسانه ده. همدا شان بې عقل په بې عقلو او په هوښیارو به هوښیار واکمن وي. د یوه هېواد واکمنان (مشران) تر ډېره پورې د هغه هېواد د…