The news is by your side.
Browsing Tag

روشنا وردګ

کورونا، مینه او نفرت

کورونا وبا نه یوازې د خلکو روغتیا او اقتصاد اعیزمن کړي او ځپلي دي، بلکې نور ډېر داسې ناتارونه یې هم منځته راوړل چې ډېری کورنۍ او وګړي یې ورسره مخ کړي دي. په نړیواله کچه په تګ راتګ بندیز…