The news is by your side.
Browsing Tag

سلطان احمدزی

د جلان د تصور تصویر

شاعران معمولا حساس وګړي دي، له نورو انسانانو سره د شاعر توپیر په دې کې دی، چې دوی په خپل محیط کې وړې وړې پيښې جدي محسوسوي او دا محسوسات شاعر په رواني توګه سکونډي د روان دا جټکه د دوی په باطن…

کوچیان د قربانۍ په میدان

 د فلکلوریکو ادبیاتو په هنداره کې د کوچي ژوند خورا رنګین او له کیفه ډک انځور شویدی، د پسرلي په موسم کله چې، د دښتو او دامانونو په سینه د سرو غاټولو ګونګړي ونڅیږي او کوچۍ پیغله پرې له غروره…