The news is by your side.
Browsing Tag

قیس ګوهر

قیس ګوهر د ژوند انځورګر شاعر

پښتني کهول او مېني د تاریخ په اوږدو کي نوموتي ادیبان، شاعران او لیکوالان په خپله درنه غېږه کي روزلي. دغو درنو د پښتو ادب د ساتني، روزني او پالني لپاره خورا ډېر کارونه کړي، د پښتو ادب د…