The news is by your side.
Browsing Tag

محب الله الله يار

د ښه ژوند لارې چارې

 فکر وکړئ ژوند يوه لوبه ده. د دې لوبې اصول داسې دي چې د هوا په يوه نقطه کې د پېنځو توپونو ساتل دي او ځمکې ته يې د لوېدو مخه ونیسئ. د دغو توپونو يو جنس پلاستيکي او نور يې له ښيښې جوړ شوي.…