The news is by your side.
Browsing Tag

نبي ستوری

بد عادتونه څنګه له منځه یوسو؟

په ارواپوهنه کې یوه مهمه مسله د بدو عادتونو او خویونو ده ارواپوهان یې په اړه  مختلفې خبرې او اندونه لري. عادتونه په اصل کې تر ډېره هغه څه دي، چې د یو انسان د شخصیت څرګندونه کوي، عادتونه نه…

څنګه ښې خبرې یا وینا وکړو؟

د ښې وینا یا خبرو کولو په اړه اوسني تحقیقات ځینې داسې مسایل وړاندې کوي، چې په تېر کې موږ د خبرو کولو پر مهال د یوه اصل په توګه منل. نړۍ په علومو او تحقیقاتو کې اوسمهال ډېره چټکه روانه ده،…