The news is by your side.
Browsing Tag

نواز ارمان

پر چپ لاس خط لیکل عیب نه دی

دین راته وایي چې په چپ لاس باندې ناولي کارونه کېږي؛ د ډوډۍ خوړلو او هغو نورو کارونو د ترسره کولو لپاره باید ترې ډډه وشي چې په پاکۍ موضوع پورې ارتباط پیدا کوي. همدا وجه ده چې د چپ لاس په اړه…