The news is by your side.

مونږ مشعلداران / سیدعبیدالله نادر

0 0

مشعلونه په لاس باید په تیارو ننوځو، او ظلمتونه او تیارۍ په رڼايی بدلي کړو ،باید تیاره زړونه رڼا کړو ،او د علم او معرفت په رڼا باندی ، دا تیاره ضمیرونه روښانه ،او بیده ضمیرونه ویښ کړو . د تیاره انسانانو او جاهلانو او د تیاره ضمیرونو خاوندانو څرنګه چې یي زړونه تک تور دي په هماغه اندازه په صورتونو کې یي هم نور او ښکلا نه لیدل کیږي ،د هغوي مثال داسي دی ،لکه څوک چې په یوه تپه تیاره او وحشتناکه ویرانه کې څراغ ولګوي د څراغ په لګیدو سره ټول دیوان تښتي ، او جاهلان او نادانان هم د دي دیوانو حثیت لري چې دعلم او معرفت او پوهني څخه تښتي ، یعني د غولانو او دیوانو په شان دي ، چې د رڼایي نه تښتي راځئ چې دي تیارو زړونو ته فروغ او رڼا ورکړو ،او په خپل ځان سختي و ګالو

هره ورځي ، په وار وار په کرار سوځم

چې دشمع په څیری چپ تر سهار سوځم

ټول جهان ته می ، فروغ له ځانه ورکړ

زه تر اوسه په لمبو کې ، بار بارســـوځم

Leave A Reply

Your email address will not be published.