The news is by your side.

سید عبیدالله نادر/ د تصویر لاندي  

0

د دردمن مرحوم جنرال سید حسن (حسن)

 د تصویر لاندي 

د وطن په حال دردمن سید حسن ته

«««««««««««««««««««« 

په دي تصویرګورئ غمجن سید حسن

په خپل وطن ، او قــام مین سید حسن

انبار غمــــــــونه یي ، تر ګوره وړي

دا د وطن په حــــال دردمن سید حسن

دی وو ، د نورو د آســــایش په آرمان

د سو کــــالي وو ، ارمانجن سید حسن

دی یو پتنــــــګ وو ، معرفت د ډیوي

هم وو عاشـــــق د علم و فن سید حسن

هره مصري کی د خپل شــعر دی لري

د قام په حــــال ژړا شیون ســـید حسن

دی په کړاو کي د وطن وو بیمــــــــار

دا فدایي ددي وطــــــــن ســـــید حسن

لکه بلبل په شــــــــــان ګویا ، په ژبه

د هر محـــفل اهل سخــن ، سیـد حسن

یو خوشـــــبویي وه ، د معـــنی اوادب

ددي وطــــــن په هر ګلشـن سید حسن

نـــادر یي ټول عمر، په قـــدر دی پوه

دا د دردمـــن او قـــــــدرمن سیدحسن

سید عبیدالله نادر

Leave A Reply

Your email address will not be published.