The news is by your side.

‏ انسان

مصطفی صفا

0 98
چې نه د بل په زړه کې خپل او نه د ځان شي انسان
اوس راته وایه، اوس په چا باندې تاوان شي انسان
زموږ ګیله وه، د وختونو له ګرانیو ګیله
موږ خو دا نه ویل چې دومره دې ارزان شي انسان
د نصیبونو باد ته څنګه سړی ځان وسپاري؟
د خپل وجود په دار کې څومره آوېزان شي انسان؟
کله ناکله یو سړی وي د یو چا ضرورت
کله خو هم د چا په سخته کې اسان شي انسان
په نه خبره مې د کرکې مورچل کې ساتي
په نه خبره، خو بیا هسې راته ګران شي انسان
یوه شیبه وي په اروا کې سرې لمبې راشیندي
یوه شیبه وي چې په زړه اوري، باران شي انسان
ښاره! د چا د صحرا چیغې ځان ته مه رابوله
په دې ودانو دیوالونو کې به وران شي انسان
ژوند له غرور او غوسې پرته هم کیدای شي که نه؟
له دې عذاب نه به هم کله په امان شي انسان؟
ځمکه لا تمه کړي چې زه به شم د امن لمن
ځمکه لا هم ګوري چې کله به انسان شي انسان
۱۳۹۰/۱۲/۱۶
Leave A Reply

Your email address will not be published.