The news is by your side.
Daily Archives

January 8, 2021

واک – قدرت

واک د عمل کولو قدرت او وړتیا په داګه کوي، هغه کسان چې په واک کې دي، باید په خپل عمل او کړنو سره خپله وړتیا ثابته کړي. ډېر پوهان په دې اند دي، چې ټول وخت انسانان سیاست د دې لپاره کوي چې واک…

کابل څنګه امن کړو؟

 د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله په وروستیو کې خبر ورکړی چې د کابل ښار له پاره د امنیتي کېمرو په یوه پروژه کار کوي او نږدې سل مېلیونه ډالر یې ورته ځانګړي کړي دي، چې دا کافي ډیره بودیجه ده.…