The news is by your side.
Daily Archives

May 26, 2021

ماشوم روزنه کې د کورنۍ ونډه

د نن ماشوم د سبا ورځې ځوان او د ټولنې جوړونکی دی. په بشري ژوند کې هغه ټولنې بریالۍ دي، چې پر خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړي. یوه ډېره جالبه کیسه؛ یو وخت یو ملګري راته کیسه کوله، چې ایران…

تاريخ او نصابي کتابونه

د زدکړې په عمل کې نصابي کتابونه ځکه زيات ارزښت لري چي د همدغو کتابونو په وسيله زده کوونکى په لومړنيو ټولګيو کې خپل نظريات او خيالات خلقوي چي کله خو د هغه په ټول ژوند کې بيا نه بدلېږي، ځکه…

د ټولو هیله دا ده

 نو د ټولو هیله دا ده چې پریږدئ دا د علم او معرفت پتنګان خپل سبقونو او درسونو ته، پریږدئ چې دوی خپل سبقونه او درسونه ووایي ، پریږئ چې دوی د نړۍ د خلکو سره سیالان شی ، او پریږدۍ چې دوی د…

ځینې کارونه همدا نن ترسره کړئ

راځئ تېر هېر او راتلونکی د راتلونکو کار وګڼو، خپل مسوولیت چې نن دی تر سره کړو: په ډېر شمېر خلک کله چې ژوند يې له مشکلاتو سره مخ شي او یا يې کارونه ښه پر مخ نه ځي، د پخوانیو وختونو په ارمان…