The news is by your side.
Browsing Tag

الیس کوربن

دوه آوازونه / شاعره: الیس کوربن

د عبدالباري جهاني ترجمه   هلته لیری یو وطن دی ډک له میو  شرابونو ټول روښان د لمر له نوره ډک له رنگ رنگ نعمتونو سروکال پکښی بهېږي د شیدوویالې رواني پسرلی یې نه ختمېږی تل مېوې پکښی پرېماني…