The news is by your side.
Browsing Tag

جواد تیموري

سیمینار او دفاع

د سیمینار وړاندې کول یا دفاع کول یوه ډېره اړینه او په ورته وخت کې یوه پېچلې او تخنیکي مسئله ده چې ډېری کسان یې په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ کېږي، خو د دې برعکس ځینې کسان چې بیا په دغو…