The news is by your side.
Browsing Tag

رفیق ناشنا

افغانستان په ۱۴۰۰ کې / رفیق ناشنا

که څه هم انسانان د غیب ویلو وړتیا نه لري، خو تر ډیره بریده کولای شي د اوسني وضعیت، چارو او پیښو له تحلیل څخه د راتلونکي د څرنګوالي اټکل وکړي. په همدې دلیل د روانې سولې بهیر، بې مشره او بې…