The news is by your side.
Browsing Tag

شرف الدین عظیمي

اورګازم څه دی؟/ شرف الدین عظیمي

اورگازم انګلیسي کلیمه ده چې په پښتو ژبه کې د ژور جنسي خوند، سړېدو او جنسي فشارونو نه د وتلو په مانا کارول کیږې د اورگازم کلیمه نن سبا په علمي بحثونو کې عامه او خورا ډېره کارول کیږي د اورگازم…