The news is by your side.
Browsing Tag

ظاهرشاه زهیر

په پښتو کې ازاده شاعري او د هغې وزن

( د پښتو ازاده شاعري، فورمونه، وزن، تاریخچه، تېروتنې، له قاقیه والې شاعرۍ سره یې توپیرونه) په پښتو ژبه کې ازاده شاعري له شلمې پېړۍ نه رادېخوا دود شوې، چې بېلا بېلو شاعرانو د ازادې شاعرۍ په…