The news is by your side.
Browsing Tag

عبدالله وردک

شریک کور! – دویمه برخه

شریک کور! دویمه برخه - د ګوند شریک کور! انګلستان - نومبر - ۲۰۱۹ نن سبا، دغه د شریک کور ټکی، د ځینو افغانانو په خبرو، ویناوو، او لیکنو کې ډېر زیات یادیږي. د لومړي شریک کور(د پلار د کور)…