The news is by your side.
Browsing Tag

عصمت الله شینواری

د سرټیفیکېټ، ډیپلوم او ډیګرۍ توپیر

علمي او اکاډمیک مرکزونه خپلو زدکوونکو ته د ټاکلي مهال زدکړو پوره کولو وروسته د دوی د فارغېدو د تایید لپاره د سرټیفیکېټ، ډیپلوم، ډیګرۍ او په نورو نومونو سندونه ورکوي. زموږ زیاتره خلک او تر دې…