The news is by your side.
Browsing Tag

فرد

پر فرد د ټولنې اغېز

له نن څخه اویا زره کاله پخوا انسانان په ځنګله کې اوسېدل. له هغه وروسته له ځنګله څخه راووتل، اواري ته راغلل، بزګري یې شروع کړه، فصلونه یې وکرل، کلي یې جوړ کړل، ښځو به چې له سړو سره په…