The news is by your side.
Browsing Tag

فضل الحق نوری وردګ

ټولنیز عمل

سریزه آيا د ژوند ټولې کړنې یا عملونه ټولنیز دی؟ د ژوند کړنې یا عملونه یو له بله ډير توپير لري. په دې عملونو کې ځينې ټولنیز دي او ځينې ټولنیز نه دي. هغه عملونه چې په ټولنیزو شرایطو کې د…

فردي توپيرونه

فردي توپيرونه (Self-Differences)  د انسانانو تر منځ ډير ښکاره او روښانه بېلوالی د هغوی د بدن په ځانګړتیاوو قد، وزن، پوستکي، او داسې نور کې لیدل کیږي. که څه هم د خلکو تر منځ بېلوالی په اسانۍ…

ژباړه څه ته وايي؟

ژباړه په پښتو کې ( د ژبې د اړولو ) له ترکیبه جوړه ده. په ترکیب کې یې چې دوې کلمې یو ځای کیږي، نو د روان او اسانه تلفظ لپاره یې تر منځ بېواک غږونه چې مخرجونه یې نېږدې وي او تلفظ سختوي لوییږي.…

ذکیه

ذکیه او سهیل دواړو د کلي جماعت کې الف با ان د قران کریم دری څلور سیپارې ویلې وې، چې په هیواد باندې د بهرنیو یرغل راغی، یرغل د خلکو په ذهنونو، فکرونو او زړونو مثبت او منفي اغیزه وکړه. ځینې…