The news is by your side.
Browsing Tag

محمد آصف احمدزى

په ورځني ژوند کې باید څه وشي؟ 

هره ټولنه ځوانانو ته اړتیا لري، او ځوانان کولای شي چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. هر ځوان ددې لپاره کوشش کوي  چې راتلونکی یې روښانه او ټولنې ته یې خیر ورسيږي او د ټولنې پرمختګ…