The news is by your side.
Browsing Tag

نسیم سبا

پوه شوی ملت /نسیم سبا

د افغانانو سیاسي شعور لوړ شوی. دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې افغانان د پردیو په شومو موخه، سیاسي توطئو، دسیسو او حیلو پوهېدلي، پوهېږي او اګاه دي. یو وخت شرایط داسې وو، چې هر کس او ناکس به د…

ښځه او زموږ لید لوري / نسیم سبا

عجیبه ده کله چې د ښځو او د دوی د حقوقو اړوند بحث رامنځته کېږي، زموږ کوچني لیدلوري او واړه مغزونه یوازې د ښاري ښځو ژوند ترسیموي، د دوی قواره، قیافه، لباس، سلوک، ناسته او ولاړه زموږ په ذهنونو…