The news is by your side.
Browsing Tag

هدایت الله شیدا

یوه پېښه هم جهاد دی، هم جګړه

د روان کال د ډیسمبر په شپږمه د پاني پت په نامه نندارې ته وړاندې کیدونکی فلم د هغې تاریخ ویشنې پر اساس چې د تاریخپوهانو له خوا شوې د داستاني تاریخ په لیکه کې راځي. داستاني تاریخ کوم معتبر…