The news is by your side.
Browsing Tag

وحیدالله وحدت

د کورونا پر وړاندې اندېښنه

اندېښنه د انسان هغه شدید او وېرېدلی حالت دی؛ چې خپګان او ستړیا دواړه له ځان سره ولري. دا یوه اروايي ناروغي ده؛ ډېره کله د انسان پر روان اغېز کوي، ناروغ شخص پکې د تهدیدی احساس کوي، ولې د همدې…